Certification & Registration

1. GST Reg No : CBP | 0000 0534 9376

           2. HRDF Reg No : MyCoID 954140X

3. MPK License No : MPK/599/401/IK/KONTRAKTOR/86

4. CIDB Reg No : 0120170906-WP003167 (G4)

PPK- Perakuan Pendaftaran Kontraktor

SPKK – Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

BPKU – Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (STB)

5. MOF Reg No : eP-0103J0004

Certificate No : K10139879112297594

6. ST Reg : Suruhanjaya Tenaga

Perakuan Pendaftaran Sebagai Kontraktor Elektrik (Class C)
ST(SJB) JHR/C/KE/01426/2019

Perakuan Pendaftaran Sebagai Kontraktor Pembaikan Elektrik
ST(SJB) JHR/C/KBE/00043-2018

Years In Service
Hours Service
Star Ratings
Branches In City